Rehabilitacja w Grecji

Szeroki zakres usług w idealnym środowisku

Rehabilitacja i powrót do zdrowia to dziedzina medycyny, która ma na celu przywrócenie i poprawę zdolności funkcjonalnych i jakości życia osób, które doznały udaru mózgu, urazów pourazowych i ostrej choroby lub cierpią na różne przewlekłe choroby, zaburzenia lub stany pooperacyjne. Taka rehabilitacja wymaga opieki interdyscyplinarnej w celu poprawy zdrowia i zapewnienia wyższej jakości życia, która towarzyszy tej poprawie.


Grecja doświadczyła gwałtownego wzrostu w tej dziedzinie, oferując najwyższej klasy placówki z wysoko wykwalifikowanymi i doświadczonymi lekarzami, terapeutami i pielęgniarkami, wdrażając dobrze znane techniki, a także nowe innowacje kliniczne, wszystkie wspierane przez najnowocześniejszy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Zgodnie z międzynarodowymi protokołami programy rehabilitacyjne uwzględniają indywidualne potrzeby pacjentów i łączą szeroki zakres usług z różnych dostępnych specjalizacji: fizjoterapii, hydroterapii, terapii zajęciowej, logopedii, wsparcia psychologicznego, żywienia i dietetyki.


Dzięki najnowocześniejszym udogodnieniom, wyjątkowym usługom i wyjątkowemu doświadczeniu medycznemu, wspieranemu śródziemnomorskim klimatem i dietą, a także słynną grecką gościnnością, Grecja jest idealnym miejscem na rehabilitacje.

Klinika Arogi Euromedica

Benchmark doskonałości w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji

W Euromedica-Arogi głównym celem jest rozwój kultury rehabilitacyjnej, która przyczyni się do promowania dobrego zdrowia i szacunku dla osób, które starają się przezwyciężyć swój dyskomfort i odbudować swoje życie. Od 2010 r. Klinika oferuje spersonalizowane programy rehabilitacji, przyjmując holistyczne podejście do pacjentów z ostrymi lub przewlekłymi stanami.

Wizją kliniki jest stać się jednym z najlepszych ośrodków rehabilitacji medycznej w Europie i na Bałkanach poprzez ciągłe doskonalenie usług, szkolenia, edukację i innowacyjne pomysły, które będą inspirować i wspierać ludzi w odbudowie ich życia.

Klinika Arogi Euromedica, Saloniki Grecja

Medycyna Fizykalna i Rehabilitacja – Droga do poprawy życia!


Rehabilitacja oznacza interdyscyplinarną opiekę zespołu, poprawę zdrowia, a zatem lepszą jakość życia.

Medycyna Fizykalna i Rehabilitacja to odrębna specjalizacja medyczna, której celem jest nie tylko leczenie przedmiotu schorzenia, ale także poprawa sprawności fizycznej i psychicznej, pomoc pacjentom w utrzymaniu aktywności oraz poprawa jakości ich życia.

Fizjolog jest głównym lekarzem specjalistą zespołu Rehabilitacji. Stosuje holistyczne podejście do planu powrotu do zdrowia, ocenia stan, wyznacza cele i monitoruje postęp koordynując wyspecjalizowany Zespół Rehabilitacji Medycznej, który składa się z:

  • Głównego Fizjologa na każdym oddziale
  • Głównego internisty na każdym oddziale
  • Ortopedy
  • Kardiologa
  • Neurologa
  • Specjalisty intensywnej terapii

The specialized Medical Rehabilitation Team of Euromedica-Arogi aims to meet your expectations for the course of your treatment. This team will inspire you, work with you and in full cooperation with your attending physician.Specjalistyczny zespół rehabilitacji medycznej Euromedica-Arogi dąży do spełnienia Twoich oczekiwań dotyczących przebiegu leczenia. Ten zespół zainspiruje Cię, współpracując z Tobą oraz z lekarzem prowadzącym.


Projekt Kliniki Euromedica-Arogi opiera się na koncepcji przyjaznego środowiska, które łączy funkcjonalność i wysoką estetykę. Ogólny projekt budynku koncentruje się na kompleksowym wsparciu osób tu przebywających. Zatem układ, wystrój i ciepło każdego oddziału odgrywają pozytywną rolę w leczeniu pacjentów.

Oprócz sali imprez i rekreacji w Euromedica-Arogi na każdym oddziale znajduje się wspólny pokój, w którym pacjenci mogą uczestniczyć w różnych zajęciach i kontaktach towarzyskich. To sprawia, że ich pobyt jest przyjemniejszy, a przejście z Centrum Rehabilitacji do domu i społeczności jest znacznie łatwiejsze.

Leczenie odbywa się w specjalnie zaprojektowanych przestrzeniach wyposażonych w najnowszą technologię rehabilitacji. Centrum ma również trzy kryte podgrzewane baseny wyposażone w windy elektroniczne i systemy hydromasażu, zapewniając tym samym idealne warunki do rehabilitacji i regeneracji. Do treningu i ćwiczeń pacjentów dostępna jest duża przestrzeń do uprawiania sportów.

W Euromedica-Arogi środowisko, ludzie, leczenie i opieka stanowią część wzorowej gościnności.

Euromedica-Arogi ma 5 oddziałów szpitalnych o łącznej pojemności 200 łóżek i oddzielne Oddziały Intensywnej Terapij. Oddziały te są przeznaczone dla pacjentów pooperacyjnych lub pacjentów cierpiących na schorzenia wymagające opieki szpitalnej.

Oddział Intensywnej Terapij

Euromedica-Arogi oferuje najlepszy możliwy poziom opieki krytycznym pacjentom, którzy wymagają stałej opieki medycznej, która obejmuje pełen zakres sprzętu i materiałów, a także całodobowy monitoring przez wykwalifikowany personel pielęgniarski, specjalistę intensywnej terapii i anestezjologa. Jednostka Intensywnej Terapij jest wyposażona w najnowocześniejszą technologię.

Usługi

Naszym głównym celem jest rozwój kultury rehabilitacyjnej, która przyczyni się do promowania dobrego zdrowia i szacunku dla osób, które starają się przezwyciężyć swój dyskomfort i odbudować swoje życie. Poniżej znajdują się nasze główne usługi

 Fizjoterapia


 Hydroterapia


 Terapia zajęciowa


 Logopedia


 Wsparcie psychologiczne


 Odżywianie i dietetyka


 Social Services


 Technologia robotyczna


Wypełnij formularz kontaktowy ze wszystkimi wymaganymi informacjami, aby otrzymać dopasowaną ofertę.

  • W pełni dostępne baseny

  • Lekarze z długim doświadczeniem