Dlaczego Grecja jest idealnym miejscem dla par lub singli, zainteresowanych leczeniem In-Iitro (3/4)

Porozmawiajmy o adopcji komórek jajowych i nasienia w Grecji


Adopcja komórek jajowych jest dozwolona w Grecji i pozostaje anonimowa. Oznacza to, że zarówno rodzice, jak i urodzone dziecko nie mają w przyszłości dostępu do danych osobowych dawcy. Anonimowość sprzyja rozwojowi banków komórek jajowych i sprawia, że listy oczekujących na nie pacjentów są krótsze. Para, która chce przystąpić do adopcji komórek jajowych z programem IVF ma zazwyczaj dostęp do niektórych informacji na temat dawcy, takich jak:

 

 • Wzrost,

 • Waga,

 • Kolor włosów,

 • Kolor oczu,

 • Odcień skóry,

 • Grupa krwi

 • Poziom edukacji.

Dawca, zanim uzyska pozwolenie na przystąpienie do procedury pobierania komórek jajowych, jest prawnie zobowiązany do poddania się kilku badaniom krwi na choroby zakaźne (wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, HIV i kiła). Dotyczy to również biorców komórek. Jednakże, większość klinik będzie wymagać dodatkowych testów zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) oraz Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu (ASRM). Mogą one obejmować na przykład kariotypowanie, test na obecność chlamydii, testy toksykologiczne oraz monogenne testy genetyczne. W większości ośrodków IVF konieczna jest również konsultacja psychologiczna. Spotkanie z wykwalifikowanym psychologiem pomaga zapewnić, że kandydat rozumie konsekwencje oddania swoich komórek jajowych i ma ku temu odpowiednią motywację.

Dobór płci dziecka jest dozwolony tylko z powodów medycznych, dlatego jest dostępny, jeśli istnieje znaczne ryzyko, że potomstwo może mieć zaburzenia genetyczne. Jeżeli kobieta ma mniej niż 40 lat, maksymalna liczba zarodków, jaka może zostać przeniesiona wynosi trzy. Powyżej tego wieku i jeśli istnieje określone wskazanie, można użyć czterech zarodków.

 

 • Dawca komórek jajowych lub nasienia może mieć maksymalnie 10 potomstwa.

 • Kobieta może przejść leczenie IVF do 50 roku życia.

Prawo greckie reguluje również kwestie związane z macierzyństwem zastępczym, co jest dużym krokiem dla pacjentów rozważających tę opcję. Zgodnie z regulaminem powinny istnieć podstawy medyczne i akceptacja sądu dla rozpoczęcia tej procedury. Zarówno para jak i surogatka muszą być stałymi mieszkańcami Grecji, co muszą udowodnić. Kliniki mogą wymagać od pacjentów przygotowania specjalnych dokumentów przed rozpoczęciem leczenia. Jeśli nie jesteście małżeństwem, prawo wymaga podpisania dodatkowego aktu notarialnego. Kobieta może potwierdzić, że jest samotna lub – jeśli ma partnera – powinien on zgodzić się na leczenie i wyrazić chęć na przyszłe potomstwo.

Niemniej jednak, należy zdawać sobie sprawę z faktu, że na wskaźniki sukcesu ma wpływ wiele czynników. Efekty mogą zależeć od procesu wyboru dawcy, doświadczenia, które posiada klinika i jej embriolodzy oraz od standardów jakości, którymi się kierują.

Twoje szanse są również związane z wiekiem i stanem Twojego zdrowia oraz Twojego partnera.

Liczba komórek jajowych otrzymanych od dawcy różni się w zależności od kliniki. Powszechnie akceptowaną praktyką jest otrzymywanie 6 komórek jajowych, w wyniku czego powstają 2 zarodki, pod warunkiem, że parametry nasienia partnera są zadowalające. Niektóre kliniki IVF oferują wszystkie komórki dawców, bez względu na to, ile zostało pobranych (tak zwany wyłączny dawca lub darowizna jeden do jednego). W przypadku zamrożonych komórek większość klinik IVF oferuje 6-10 oocytów. Co najważniejsze, ta liczba zwykle odnosi się do zamrożonych komórek – takie komórki muszą zostać najpierw rozmrożone. Statystycznie około 50-70% komórek jest skutecznie rozmrażanych, a to oznacza, że liczba oocytów przeznaczonych do zapłodnienia będzie mniejsza.

 

Jednak należy pamiętać, że to nie liczba komórek jajowych pobranych od dawcy, ale ich jakość decyduje o powodzeniu programu.

Greckie kliniki ogłaszają na stronach internetowych swoje sukcesy w zakresie od 60% do 70% (na transfer).

logo-fcg-1Prawo autorskie ©2018-2019 FirstClassGreece Sp. z o. o., www.firstclassgreece.com

Treści i utwory zamieszczone na tej stronie, które zostały wytworzone przez administratorów, podlegają przepisom prawa autorskiego. Powielanie, przerabianie, rozpowszechnianie i każdego rodzaju wykorzystanie wykraczające poza ramy prawa autorskiego wymaga uzyskania pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych.


Dlaczego Grecja jest idealnym miejscem dla par lub singli, zainteresowanych leczeniem In-Iitro (3/4)

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie i procedurach kontroli jakości w klinikach In Vitro w Grecji.


Grecja jest jednym z najbardziej popularnych kierunków podróży dla par poddających się leczeniu IVF za granicą. Grecki personel jest dobrze wykwalifikowany, procedury są w większości łatwo dostępne a kliniki mają bogate doświadczenie i atrakcyjne oferty finansowe. Jeśli chcesz czuć się pewniej podczas wyboru właściwej kliniki musisz sprawdzić czy posiada ona certyfikat ISO i akredytację. Pomoże to potwierdzić, że podejście kliniki do jakości i bezpieczeństwa jest spójne z normami zewnętrznymi.

Pacjenci z zagranicy, mogą korzystać z różnych zabiegów i procedur, przeprowadzanych przez wykwalifikowanych lekarzy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Lekarze w prywatnych szpitalach są zazwyczaj wielojęzyczni i biegle posługują się językiem angielskim. Ponadto – ponieważ rynek jest wysoce konkurencyjny – centra IVF są zmotywowane do podnoszenia jakości usług, szerszymi ofertami i dodatkowymi usługami dla par, które przyjeżdżają na leczenie z zagranicy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia system opieki zdrowotnej w Grecji należy do najlepszych w Europie (około 14 w ogólnym rankingu) – możesz liczyć na profesjonalną pomoc i nowoczesny sprzęt medyczny w większości szpitali i prywatnych klinik. Opieka zdrowotna w Grecji jest świadczona w oparciu o krajowe ubezpieczenie zdrowotne. Sektor prywatny rozwija się dynamicznie a zagraniczni pacjenci mogą spodziewać się wysokiego poziomu usług, szczególnie w przypadku niektórych procedur, które z powodu prawa są ograniczone w ich ojczystym kraju.

Procedury wspomaganego rozrodu, zapłodnienie in vitro są popularne wśród pacjentów z całego świata, ze względu na wysoki wskaźnik skuteczności i przystępne oferty cenowe jak również Jakość opieki uzupełniającej, zapewnianej przez greckie kliniki.

National Assisted Reproduction Board (ACE) nadzoruje kliniki wspomaganego rozrodu oraz Cryobanki w Grecji. Licencjonowane i certyfikowane kliniki IVF i Cryobanki są corocznie kontrolowane w celu zapewnienia zgodności z normami. Wszystkie kliniki muszą posiadać akredytację ISO w oparciu o normę ISO 9001: 2017 i EN 25224, które potwierdzą poziom bezpieczeństwa i jakości. ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) jest niezależną, pozarządową organizacją kontrolująca przestrzeganie międzynarodowych standardów. Wybór kliniki z certyfikatem ISO może zapewnić kolejną gwarancję jakości i bezpieczeństwa.

Większość klinik wspomaganego rozrodu w Grecji obligatoryjnie przesyła swoje coroczne wyniki do ESHRE (Europejskiego Towarzystwa Embriologii i Reprodukcji) i bierze udział w dorocznym badaniu przeprowadzonym przez ESHRE na temat stanu technik wspomaganego rozrodu (ART) w Europie.

Wszystkie kliniki IVF są również zobowiązane do przestrzegania Europejskiej Dyrektywy obowiązującej od 2008 r która wprowadziła wspólne normy bezpieczeństwa i jakości dla ludzkich tkanek i komórek w całej Unii Europejskiej (UE). Celem jest ułatwienie bezpieczniejszej i łatwiejszej wymiany tkanek i komórek (w tym ludzkich komórek jajowych i nasienia) między państwami członkowskimi oraz poprawa standardów bezpieczeństwa dla obywateli europejskich.

 

logo-fcg-1Prawo autorskie ©2018-2019 FirstClassGreece Sp. z o. o., www.firstclassgreece.com

Treści i utwory zamieszczone na tej stronie, które zostały wytworzone przez administratorów, podlegają przepisom prawa autorskiego. Powielanie, przerabianie, rozpowszechnianie i każdego rodzaju wykorzystanie wykraczające poza ramy prawa autorskiego wymaga uzyskania pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych.

 


Dlaczego Grecja jest idealnym miejscem dla par lub singli, zainteresowanych leczeniem in-vitro (2/4).

Dziś porozmawiajmy o ramach prawnych dla reprodukcji wspomaganej w Grecji.


 1. Ramy prawne dla technik wspomaganego rozrodu są jedne z najbardziej liberalnych w Europie i „przyjazne parom”, ponieważ wszystkie procedury, w tym: dawstwo komórek jajowych lub nasienia, zamrażanie, ochrona płodności i procedury IVF dla samotnych, są dostępne dla kobiet w wieku poniżej lat 50 lat i bez limitu wieku dla mężczyzn. Greckie Ministerstwo Zdrowia kontroluje kliniki IVF i sprawdza je w razie potrzeby.

 2. Pary tej samej płci nie są traktowane restrykcyjnie w przypadku chęci rozpoczęcia leczenia. Jednakże jeśli jeden partner podpisuje akt notarialny, który mówi, że wyraża chęć przystąpienia do procedury IVF jako samotna kobieta przy użyciu nasienia dawcy, może zostać przyjęta. We wszystkich parach niebędących w związku małżeńskim ustawa mówi, że istnieje wymóg podpisania aktu notarialnego stwierdzającego, że kobieta jest samotna lub, jeżeli istnieje partner, że zgadza się na leczenie i że będzie on prawnym ojcem Potomstwa. Akt notarialny można podpisać, gdy para / kobieta przyjedzie do Grecji, a koszt wynosi około 100 euro.

 3. Dobór płci jest dozwolony tylko z powodów medycznych, dlatego jest dostępny, jeśli istnieje znaczne ryzyko, że potomstwo może mieć zaburzenia genetyczne.

 4. Dawstwo komórek jajowych i nasienia jest anonimowe.

 5. Macierzyństwo zastępcze jest dozwolone na mocy prawa greckiego, ale głosi ono, że wymaga uzasadnienia medycznego i uzyskania zgody sądu. Surogatka musi udowodnić przed sądem, że jest stałym mieszkańcem Grecji.

 6. Przepisy dotyczące transferu zarodków zawierają następujące informacje: u kobiet w wieku poniżej 35 roku życia, używających własnych komórek jajowych można przenieść jeden lub dwa zarodki. U kobiet w wieku powyżej 35 roku życia i poniżej 40, używających własnych komórek jajowych można przenieść do dwóch zarodków, jeśli jest to pierwszy lub drugi cykl leczenia. Następnie, w kolejnych cyklach leczenia, można przenieść do trzech zarodków.

logo-fcg-1Prawo autorskie ©2018-2019 FirstClassGreece Sp. z o. o., www.firstclassgreece.com

Treści i utwory zamieszczone na tej stronie, które zostały wytworzone przez administratorów, podlegają przepisom prawa autorskiego. Powielanie, przerabianie, rozpowszechnianie i każdego rodzaju wykorzystanie wykraczające poza ramy prawa autorskiego wymaga uzyskania pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych.


Dlaczego Grecja jest idealnym miejscem dla par lub singli, zainteresowanych leczeniem in-vitro (1/4)

Dziś wyjaśnijmy, dlaczego Grecja oferuje fantastyczne możliwości osobom poszukującym wysokiej jakości zabiegów in-vitro, z krótkimi listami oczekujących i atrakcyjnymi ofertami cenowymi.


 1. Unikalne cechy, historia, kultura, naturalne piękno, łagodny klimat i infrastruktura tego kraju przyciągają wielu pacjentów zainteresowanych leczeniem IVF i adopcją komórek jajowych. Liczne naturalne uzdrowiska, źródła termalne i mineralne stanowią fantastyczne miejsca do odzyskania sił po zabiegu medycznym lub leczeniu.

 2. Osoby odwiedzające Grecję są często mile zaskoczone tym, jak dobrze są witane i traktowane. Koncepcja gościnności jest tak głęboko zakorzeniona w starożytnej kulturze greckiej, że przyjęła formę kodeksu postępowania. „Xenia” to termin opisujący cnotę okazania hojności lub uprzejmości nieznajomym w każdych warunkach i stworzenie relacji między gospodarzem, a jego gościem. Gościnność w starożytnej Grecji była nie tylko aktem przyjaźni skierowanym do goszczonych pod swoim dachem, ale także znakiem akceptacji społecznej i integracji z otaczającym światem. Ten kodeks gościnności, również współcześnie, wiele wnosi w greckie życie codzienne, i w podejście do opieki zdrowotnej.

 3. Rozległe imperium rządzone przez Aleksandra Wielkiego, rozprzestrzeniło greckie panowanie aż do granicy Indii. Kultura wytworzona przez starożytną cywilizację grecką wpłynęła na każde państwo z którym miała do czynienia. Historia grecka jest integralną częścią historii zachodniej cywilizacji, ponieważ to ona pierwotnie stworzyła demokrację.

 4. To bogate dziedzictwo kulturowe intensywnie wypełnia grecką codzienność i stanowi fantastyczną okazję do eksploracji, integrując leczenie i terapię IVF z poznawczym relaksem i wypoczynkiem.

 5. 60 doświadczonych Klinik w Grecji przeprowadza procedury IVF łącząc je z relaksującymi wakacjami. Jeśli szukasz zaufanej i niezawodnej Kliniki IVF, Grecja jest najlepszą możliwością do rozważenia.

 6. Grecja oferuje atrakcyjne ceny dla pacjentów i turystów, oraz bogatą ofertę kulturalną, gastronomiczną, urocze plaże i wspaniałą stabilną pogodę.

 7. Sklepy i ceny. Grecja jest jednym z najtańszych krajów strefy euro. Wyższe ceny są zazwyczaj wprowadzane w okresie wakacyjnym w kurortach na południu kraju. Na wyspach, artykuły spożywcze i posiłki w restauracjach są kilka razy droższe niż w innych częściach kraju.

 8. Ceny posiłków w greckich restauracjach są dość atrakcyjne w porównaniu do podobnych miejsc w Hiszpanii lub Portugalii. Sałatka grecka będzie kosztowała 3,00€ – 4,00€ w większości restauracji, porcja gyrosa – 2,50€ – 3,00€, większa kolacja zawierająca np. mussakę, sałatkę i napój kosztuje około 10,00€. Kawa kosztuje od 1,50€ do 5,00€, koktajl w barze lub dyskotece – 7,00€-10,00€.

 9. Zakwaterowanie jest również tańsze w porównaniu do krajów Europy Południowej; zakwaterowanie w nadmorskich kurortach można zarezerwować od 40,00€ za noc (pokój dwuosobowy); a w domach gościnnych w głębszej części kraju nawet od 30,00€. Trzygwiazdkowe hotele oferują ceny od 40,00€ – 60,00€ za noc, a w komfortowych hotelach 4 lub 5-gwiazdkowych zapłacimy 80,00€ -150,00€. Godziny otwarcia punktów sprzedaży różnią się, co może być zaskakujące dla gości z innych krajów. Najlepiej dowiedzieć się o godzinach otwarcia lokalnych sklepów z wyprzedzeniem. Jedyne, co jest pewne, to to, że od poniedziałku do soboty sklepy są otwarte od rana do 14.00. Później następuje przerwa zwana sjestą i tylko 3 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) sklepy są czynne od 18:00 do 21:00.

 10. Najłatwiej przybyć do Grecji samolotem – jest to najszybszy i najwygodniejszy środek transportu. Największe lotniska w Grecji to Ateny, Chania, Heraklion i Saloniki. W przypadku pacjentów z krajów europejskich można również rozważyć podróż samochodem. Międzynarodowy Port Lotniczy w Salonikach jest drugim najbardziej uczęszczanym portem lotniczym w Grecji, zaraz po porcie lotniczym w Atenach. Znajduje się około 15 km od centrum miasta, w regionie Thermi. To lotnisko obsługuje codzienne loty z Aten, a także wiele lotów z greckich wysp i z zagranicy.

  logo-fcg-1

  Prawo autorskie ©2018-2019 FirstClassGreece Sp. z o. o.,www.firstclassgreece.com

  Treści i utwory zamieszczone na tej stronie, które zostały wytworzone przez administratorów, podlegają przepisom prawa autorskiego. Powielanie, przerabianie, rozpowszechnianie i każdego rodzaju wykorzystanie wykraczające poza ramy prawa autorskiego wymaga uzyskania pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych.

Turystyka medyczna, podczas której pacjenci wyjeżdżają za granicę w celu uzyskania usług medycznych, szybko się rozwinęła w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie w zakresie chirurgii kosmetycznej. Sprzyjają temu wysokie koszty i długie listy oczekujących pacjentów w krajach macierzystych co wygenerowało falę migracji do choć odległych to jednak pięknych i egzotycznych zakątków naszego globu. Kluczem do tego „trendu” są nie tylko obietnice wypoczynku i rekreacji, którą oferują te kraje, lecz także profesjonalizm, umiejętności na światowym poziomie i ultranowoczesna infrastruktura którą dysponują.

 

Chirurgia plastyczna i estetyczna – dlaczego powinieneś wybrać Klinikę „GENESIS Hospital” w Salonikach ?

 • GENESIS jest największym szpitalem położniczo-ginekologiczno-chirurgicznym w północnej Grecji, wysoko wyspecjalizowanym w medycynie kobiecej.
 • Otoczony pięknym naturalnym środowiskiem, zaledwie kilka kilometrów od międzynarodowego lotniska w Salonikach (15 'jazdy).
 • Jest jednym z nielicznych Szpitali w Grecji, certyfikowanym przez TEMOS zgodnie ze standardem „Jakość w międzynarodowej opiece nad pacjentami” certyfikowany w oparciu o europejską normę ΕΝ15224: 2012 i ISO 9001: 2015.
 • W GENESIS  mieści się  oddział chirurgii plastycznej, oddzielony od innych oddziałów szpitala, zapewniając tym samym niezbędną prywatność i izolację.
 • Dzięki czterem ultranowoczesnym salom chirurgicznym,laboratorium mikrobiologii, oddziałowi radiologii oraz intensywnej terapii (ICU), GENESIS zapewnia maksymalne bezpieczeństwo swoim pacjentom.
 • Ordynatorami oddziału chirurgii plastycznej są dwaj najlepsichirurdzy plastyczni w Grecji: Dr. Triantafyllos Vrizas i Dr. Dimitris Triantafyllou.
 • Szpital zapewnia doskonałą koordynację i organizację leczenia dla zagranicznych pacjentów! Jedyne, co trzeba zrobić, to dotrzeć na lotnisko w Salonikach, a Szpital zajmie się resztą!
 • Wymagana jest tylko 1-dniowa hospitalizacja w pokoju dwuosobowym. Po tym może nastąpić 5-dniowy pobyt w czterogwiazdkowym hotelu w Panorama, który znajduje się w pobliżu szpitala i ma wspaniały widok na miasto Thessaloniki i Zatokę Thermaikos. Możliwe są również inne opcje zakwaterowania.
 • Szpital zapewnia pacjentom instrukcje przedoperacyjne i pooperacyjne, a także spersonalizowany telemonitoring po powrocie do ojczyzny.

 

 

GENESIS Oddział Chirurgii Plastycznej i Estetycznej


GENESIS dysponuje w pełni wyposażonym i unikalnym w Grecji niezależnym oddziałem chirurgii plastycznej, który składa się z 4 sal operacyjnych, i 5 pojedyńczych sal pacjentów. Na oddziale kosmetyczno-laserowym i antystarzeniowym, renomowani chirurdzy plastyczni stosują najbardziej wyrafinowane techniki i metody, w leczeniu zmarszczek, pajączków, niechcianego porostu włosów itp. Chirurgia plastyczna w GENESIS obejmuje również leczenie większych oparzeń, odbudowę wad wrodzonych, chirurgię kosmetyczną i inne drobne zabiegi chirurgiczne. Jest to sektor medyczny, który wymaga wysokich umiejętności i doskonałego zaplecza, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

 

Przybliżony cennik

(Ceny w € / Lokalny podatek VAT w cenie / Zakwaterowanie w hotelu NIE jest wliczone w cenę)

Cena całkowita

 • Wyciąg ramienia – 1 dzień 1.900 €
 • Powiększenie piersi – 1 dzień – Implant w zestawie 3,350 €
 • Zmniejszenie piersi – 1 dzień 3.170 €
 • Unoszenie piersi – 1 dzień 2.120 €
 • Facelifting – 1 dzień 2.350 €
 • Powiększenie nosa – 1 dzień 2.050 €
 • Zmiana kształtu nosa – 1 dzień 2.150 €
 • Tummy Tuck – 1 dzień 3.100 €
 • Liposukcja – 1 dzień 2.750 €
 • Zmniejszenie powiek – Dolna powieka (Blepharoplastyka) – ODC 1.780 €
 • Usunięcie powiek – Górna i dolna powieka (Blepharoplastyka) – ODC 2.430 €
 • Korekcja powiek – górna powieka (Blepharoplastyka) – ODC 1.280 €
 • Gynecomastia – 1 dzień 2.600 €
 • Usuwanie piersi – 1 dzień 2,850 €
 • Operacja rekonstrukcji piersi – 1 dzień – Implant w cenie 6.200 €

Certyfikaty międzynarodowe GENESIS


 

Szpital GENESIS został certyfikowany zgodnie z Temos „Jakość w międzynarodowej opiece nad pacjentem” i od kwietnia 2016 r. jest nowym członkiem sieci certyfikowanych jednostek medycznych Temos w Grecji.

Szpital dla preferowanych partnerów dyplomatycznych (DC). W czerwcu 2016 r. Znak jakości „Diplomatic Council (DC) – Preferred Partner Hospital” został przyznany GENESIS HOSPITAL po pomyślnym przejściu programu jakości Temos International.

Certyfikacja EN 15224: 2012.

Od lipca 2017 r. GENESIS jest certyfikowany zgodnie z międzynarodową normą EN 15224: 2012, która została stworzona specjalnie dla sektora opieki zdrowotnej. Standard koncentruje się na kontroli jakości usług zdrowotnych i zarządzaniu ryzykiem.

Międzynarodowa norma jakości ISO 9001: 2015.

GENESIS jest certyfikowany jako całość zgodnie z Międzynarodową Normą Jakości ISO 9001: 2015 przez oficjalną jednostkę certyfikującą TUV AUSTRIA HELLAS. Zakres: Świadczenie podstawowej i wtórnej opieki zdrowotnej w zakresie położnictwa, ginekologii, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej i estetycznej.

 

Chirurdzy plastyczni: szefowie oddziału chirurgii plastycznej i estetycznej GENESIS

 

CV- Dimitris Triantafyllou

 

Dimitris Triantafyllou ukończył Wojskową Szkołę Medyczną (SAAS) w Salonikach z wyróżnieniem. Kształcił się dalej w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej na Uniwersytecie Waszyngtońskim w St. Louis, z którym utrzymuje bliskie kontakty i współpracę. Był kuratorem w 424 General Military Training Hospital (GSNE).

Uzyskał stanowisko Dyrektora Chirurgii Plastycznej w 424 GSNE.  Prezentował artykuły naukowe i przemówienia na wielu konferencjach. Jest członkiem Stowarzyszenia Plastic Surgery (www.herpas.gr) i kandydatem na członka American Society of Plastic Surgeons. Od 10 lat jest wykładowcą i prelegentem w szpitalu GENESIS.

 

CV- Triantafyllos Vrizas

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach (1982-1988).

Ukończył szkolenie z zakresu chirurgii plastycznej w Wielkiej Brytanii (Whiston Hospital – Liverpool, George Eliot Hospital Birmingham, Devon i Exeter Hospita. Jest dyrektorem naukowym oddziału chirurgii plastycznej w szpitalu GENESIS i współpracuje z Szpitalami St. Loukas oraz Interbalkan Medical Center. Prezentował artykuły na wielu konferencjach w Grecji i za granicą. Jest autorem rozdziału o „Mikrochirurgii” w Księdze Chirurgii plastycznej Szkoły Medycznej A.U.TH.


Niepłodność to bardzo złożony a zarazem bardzo osobisty problem. Dotyka on z roku na rok coraz większej liczby osób w populacji europejskiej. W chwili obecnej już jedna na pięć par potrzebuje pomocy specjalistów aby zrealizować swoje marzenia o dziecku.

Czytaj dalej